جهاد گران حاجی اباد

مسئول بسیج دانشجویی حاجی آباد از اعزام یک گروه جهادی ۱۰ نفره به روستای محروم شمیل جهت کارهای فرهنگی خبر داد.